To właśnie my!

To właśnie my!

30 lipca 2014

1 SIERPNIA

W dniu 1 sierpnia 2014 obchodzimy 70 rocznicę Powstania Warszawskiego

Z tej okazji organizowane są w Łodzi obchody tej rocznicy.

Wzywam wszystkie drużyny Hufca ZHP Śródmieście do uroczystego apelu

Bardzo Was proszę aby każda drużyna wystawiła godną reprezentację -
obowiązuje pełne umundurowanie z nakryciem głowy włącznie!

Zapraszam również wszystkich Instruktorów Hufca do uczestnictwa w obchodach.

Zbiórka: godz. 11:30 pod hufcem - ul. Stefanowskiego 19

Program obchodów:

12:00 msza św w Archikatedrze

17:00 uroczysty apel w godzinę "W" a następnie złożenie zniczy na mogiłach łódzkich harcerzy na cmentarzu przy ul. Ogrodowej.

Kto z Was będzie? Harcerki drogie pełna mobilizacja!!