To właśnie my!

To właśnie my!

8 marca 2014

MARIA WOCALEWSKA

Moje drogie kobitki!
Dziś Nasze święto! 
Życzę Wam dużo zdrówka, szczęścia, słodkiego życia, spełnienia marzeń oraz abyście dostały piękne kwiaty!!:)

Przypominam- 3 najciekawsze informacje dotyczące Marii Wocalewskiej wysłane na adres mejlowy bogusia.lemiesz@gmail.com  do czwartku zostaną nagrodzone na piątkowej zbiórce!
Czas na wysłanie informacji: do czwartku, do godziny 16!
Każdy może wysłać maksymalnie 2 wiadomości :)


Do dzieła, i do zobaczenia w piątek!

PAMIĘTAJCIE O ZEBRANIU PRZEDOBOZOWYM DLA RODZICÓW (INFORMACJA PONIŻEJ)


2 marca 2014

1 % DLA 15ŁDH-ek


 

Bez Twojej pomocy będziemy działać, ale z Twoja pomocą możemy swoim działaniem objąć jeszcze jedno dziecko więcej, dać mu alternatywę i wskazać dobrą drogę do dorosłości!

Jak przekazać 1% podatku na rzecz harcerzy Hufca ZHP Łódź Śródmieście?
1. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcemy przekazać 1%
NASZ NUMER KRS 0000283814

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)
Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000283814.
Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać harcerzom, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
W składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na to gdzie zostaną wykorzystane pieniądze z 1%.
W naszym wypadku jest to  ŁÓDŹ ŚRÓDMIEŚCIE 15 ŁDH PHOENIX
Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 127-129; PIT-36 – poz. 304-306; PIT-36L – poz. 107-109; PIT-37 – poz. 125-127; PIT-38 – poz. 60-62).
Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) dzięki czemu będziemy mogli Ci osobiście podziękować za Twoją pomoc.

3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek
Wniosek o przekazanie 1%, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy zapłacisz w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze – 1% podatku – przekaże urząd skarbowy na konto wybranej organizacji w lipcu lub w sierpniu roku.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych. Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników) do godziny 23:59 w obu podanych dniach.