To właśnie my!

To właśnie my!

6 kwietnia 2013

BIEG NA STOPIEŃ!

MOJE DROGIE!
Znamy już datę biegu na stopień! Jest to 27 kwietnia tego roku!
Link do wydarzenia na facebooku https://www.facebook.com/events/492042040813935/585861431431995/?notif_t=plan_mall_activity
Zostało jeszcze trochę czasu, aby się podszkolić.
Abyście pięknie wszystko zdały wstawiam poniżej wymagania na stopnie z każdej techniki :)

SAMARYTANKA

OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( – )
- umie zaradzić w przypadku skaleczenia, otarcia nogi, zachłyśnięcia, niewielkiego oparzenia i stłuczenia, krwotoku z nosa, użądlenia przez pszczołę lub osę. Odpowiednio wykorzystuje dostępne środki opatrunkowe,
- zna prawidłową temperaturę człowieka i potrafi ją zmierzyć,
- zna numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej oraz ogólnopolski numer alarmowy. Wie jak wezwać pomoc w nagłym wypadku.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- zna poprawny skład apteczki drużyny i wie, jak stosować znajdujące się w niej środki,
- potrafi udzielić pierwszej pomocy w przypadku krwotoku, stłuczenia, oparzenia, odmrożenia, skręcenia stawu, złamania kończyny, wystąpienia ciała obcego w oku, omdlenia, udaru słonecznego,
- umie udzielić pomocy w przypadku ataku epilepsji,
- wie, jakie zmiany rozwojowe zachodzą u dziewcząt/chłopców w jej/jego wieku,
- zna podstawowe potrzeby i możliwości swojego organizmu,
- zna szkodliwe skutki palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków.
 

PRZYRODOZNAWSTWO

OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( – )
- potrafi podać trzy pożyteczne domowe nawyki ekologiczne,
- zna zasady zachowania się w lesie,
- unie rozpoznać po sylwetce i liściach pięć drzew.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- zna trzy rośliny o właściwościach leczniczych, potrafi je rozpoznać i wie na co pomagają,
- zna pięć roślin chronionych, umie odnaleźć je w środowisku naturalnym,
- wie jak obserwować zwierzę w środowisku naturalnym by go nie spłoszyć,
- wie dlaczego należy segregować śmieci, oszczędzać wodę i prąd.

HISTORIA


OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( – )
Historia harcerstwa
- powstanie skautingu (wie kiedy powstał, kto był jego twórcą i w jakich okolicznościach),
- wie kto jest bohaterem drużyny (szczepu) i co takiego zrobił,
- wie jaką znaną książkę napisał Robert Baden Powell i co w niej zawarł,
- wie czym zajmowały się organizacje "Sokół" , "Zarzew" i "Eleusis",
- wie kim był Andrzej Małkowski,
- zna symboliczną datę i miejsce powstania skautingu polskiego,
- zna historię krzyża harcerskiego,
- wie czym były Szare Szeregi, kiedy działały i co robiły.

Historia Polski
- zna datę chrztu Polski,
- zna datę zostania Polski królestwem,
- zna datę bitwy pod Grunwaldem.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
wszystko z poprzedniego stopnia

Historia harcerstwa
- wie jak powstała tradycja Dnia Myśli Braterskiej,
- wie co to jest Betlejemskie Światełko Pokoju,
- zna historię hymnu ZHP,
- zna historię swojej drużyny i szczepu,
- wie kiedy i w jakich okolicznościach powstały pierwsze drużyny polskie,
- zna podział wiekowy i podział zadań w Szarych Szeregach,
- wie kiedy rozwiązano ZHP po wojnie,
- wie kiedy reaktywowano ZHP po wojnie,
wie kim byli:
- Olga Drahonowska,
- Olive St. Clair
- Aleksander Kamiński,
- Jan Bytnar,
- Tadeusz Zawadzki,
- Aleksy Dawidowski,
- Stefan Frelichowski,
- Stefan Mirowski,

Historia Polski 
- wie kiedy i dlaczego doszło do rozbiorów Polski,
- zna datę odzyskania przez Polskę niepodległości,
- zna daty wybuchu i zakończenia I wojny światowej,
- wie co zdarzyło się w roku 1920,
- zna daty wybuchu i zakończenia II wojny światowej,
- zna daty wybuchu i zakończenia Powstania Warszawskiego,
- zna daty świąt narodowych, wie, jakie wydarzenia te święta upamiętniają.

TERENOZNAWSTWO I KRAJOZNAWSTWO


OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( - )
wie co to są kierunki świata i po co się je określa
potrafi wyznaczyć północ dwiema metodami bez użycia kompasu/busoli
zna i potrafi wykorzystać podstawowe znaki patrolowe,
wie do czego służy kompas/busola – bez rozróżnienia i potrafi ich użyć do wyznaczenia kierunków świata,
wie co to jest mapa, legenda i skala mapy (najprostsze definicje)
wie co ważnego jest zaznaczane na mapach turystycznych,
potrafi korzystać z legendy mapy,
potrafi wyznaczać na mapie północ,
potrafi poruszać się po opisie trasy,
zna zasady poruszania się po drodze,
wie jakie rzeczy należy zabrać ze sobą na wycieczkę w zależności od pogody i trasy,
potrafi wskazać na mapie Polski Warszawę, Łódź, miejsce ostatniego obozu oraz dowolne trzy miejsca, które chciałby odwiedzić.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- potrafi wyznaczyć północ czterema metodami bez użycia kompasu/busoli
- potrafi wyznaczyć północ w nocy,
- wie co to jest azymut i umie go wyznaczyć,
- potrafi chodzić po trasie oznaczonej azymutami i parokrokami,
- potrafi wykonać opis trasy,
- potrafi zorientować mapę przy pomocy busoli,
- zna i potrafi wykorzystać znaki patrolowe,
- zna oznakowanie szlaków turystycznych, zna znaczenie znaków,
- zna zasady poruszania się po szlaku,
- potrafi wyznaczyć odległość "na oko" (tabela widoczności),
- potrafi zmierzyć w terenie odległość i wysokość przy użyciu jednej metody,
- przy pomocy mapy potrafi przejść do wyznaczonego miejsca,
- zna dziesięć podstawowych znaków stosowanych na mapach topograficznych i turystycznych,
- wie co to jest poziomica i jak jest oznaczana na mapach,
- potrafi korzystać ze skali liniowej,
- potrafi wykonać pomiar wysokości np. drzewa,
- wie jaki ekwipunek turystyczny odpowiedni jest na różne pory roku,
- potrafi wskazać na mapie najważniejsze krainy geograficzne Polski,
- zna obszar swojej gminy i jej siedzibę,
- potrafi wskazać na planie Łodzi swoje miejsce zamieszkania, nauki, zbiórek.


STRUKTURA I SZMBOLIKA

OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( – )
- zna historię godła i barw narodowych. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować.
- potrafi zaśpiewam hymn państwowy.
- wie co znaczy posiadać krzyż harcerski,
- zna prawo harcerskie,
- zna hymn ZHP,
- zna stopnie harcerskie, oprócz wędrowniczych, wraz z oznaczeniami,
- umie rozpoznać sznury funkcyjne w zakresie szczepu,
- wie kto jest jej/jego drużynowym i szczepowym,
- wie, kto jest bohaterem drużyny i szczepu oraz zna ich nazwy,
- zna harcerskie powitanie oraz zna jego legendę
- zna symbolikę Lilijki ZHP,
- zna przynajmniej 5 piosenek lub pląsów,
- posiada śpiewnik z 10 piosenkami,

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- zna symbolikę Krzyża Harcerskiego,
- zna wszystkie stopnie harcerskie wraz z oznaczeniami,
- zna stopnie instruktorskie i ich kolejność,
- zna oznaczenia instruktorskie,
- umie rozpoznać sznury i funkcje w zakresie hufca, chorągwi i GK,
- wie kto jest bohaterem hufca i chorągwi,
- wie kto jest protektorem ZHP.
- zna grupy metodyczne i wie w jakim wieku są w nim uczestnicy,
- potrafi poprawnie nazwać elementy munduru (naramiennik, pagon, kieszeń, patka kieszeni),
- zna symbolikę WAGGGS i WOSM,
- wie czemu nosi na mundurze naszywkę WAGGGS lub WOSM,
- zna przynajmniej 10 piosenek lub pląsów,
- wie jak wygląda flaga Unii Europejskiej,
- potrafi wymienić kilka państw, które należą do Unii Europejskiej.

PIONIERKA


OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( - )
- potrafi przepiłować żerdź piłą ręczną,
- potrafi wykopać rów saperką,
- umie ułożyć bezpiecznie ognisko,
- potrafi wystrugać "zapałkę",
- zna 5 węzłów.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- potrafi wybudować proste urządzenia obozowe (totem, maszt, ławeczka),
- potrafi ugotować posiłek na kuchni polowej/ kuchence turystycznej,
- zna 8 węzłów.

ŁĄCZNOŚĆ

OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( - )
umie zaszyfrować i odszyfrować wiadomość szyframi:

  - sylabowymi:
  GA-DE-RY-PO-LU-KI
  PO-LI-TY-KA-RE-NU
  KO-NI-EC-MA-TU-RY
  KA-CE-MI-NU-TO-WY
  - CEZAR

- zna numer telefony do swoich rodziców,
- umie zadzwonić pod wybrany numer przy pomocy telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i automatu telefonicznego,
- umie wysłać SMS'a,
- umie wezwać pomoc (gwizdkiem, latarką, telefonem (także komórkowym)),
- potrafi włączyć komputer i się nim obsłużyć, wie jak go poprawnie wyłączyć,
- potrafi wejść na podany adres www.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
wszystko z poprzedniego stopnia,
- umie zaszyfrować i odszyfrować wiadomość szyfrem:
  SPIRALA
  CZEKOLADKA

- umie nadać i odebrać wiadomość przekazaną alfabetem Morse'a,
- potrafi wyszukać informacje na zadany temat przy wykorzystaniu internetu,
- umie zalogować się na forum np. szczepu,
- wie jak umieścić wpis na forum/grupie szczepu,
- potrafi napisać i wyedytować tekst w programie do tego przeznaczonym (np. Word, OpenOffice, Pages).

PIONIERKA / ODKRYWCA ( > )
wszystko z poprzedniego stopnia,
- umie zaszyfrować i odszyfrować wiadomość szyfrem:
  SZUFLADKOWY
  UŁAMKOWY
  KACZOR

- biegle posługuje się alfabetem Morse'a w terenie,
- wie co to jest internet,
- potrafi założyć konto mailowe oraz wysłać i odebrać wiadomość,
- potrafi korzystać jednego, dowolnego komunikatora internetowego,
- zna podstawy netykiety.

MUSZTRA


OCHOTNICZKA / MŁODZIK ( – )
- potrafi stanąć w pozycji zasadniczej („na baczność”) i swobodnej („na spocznij),
- potrafi wykonać poprawnie zwroty,
- potrafi ustawić się na zbiórce,
- potrafi się zameldować,
- potrafi występować i wstępować do szyku,
- potrafi odpowiednio zachować się w czasie hymnu ZHP,
- potrafi odpowiednio zachować się wobec sztandaru,
- potrafi pełnić służbę na wartowni, za obowiązki wartownika.

TROPICIELKA / WYWIADOWCA ( = )
- wszystko z poprzedniego stopnia,
- potrafi zwołać zbiórkę,
- wie czym różni się kolumna od szeregu,
- potrafi wykonać baczność, zwroty oraz oddanie honorów z proporcem.TAK WIĘC KOCHANE, POWODZENIA! :)